حمل لوازم دانشجویان

حمل لوازم دانشجویان به کشورهایی مانند استرالیا – هند – مالزی – سنگاپور و کشورهای اروپایی توسط شرکت هیرا انجام میپذیرد .
از آنجایی که عمدتا دانشجویان منابع مالی محدودتری برای اعزام و اقامت در کشور مقصد دارند ، شرکت هیرا توانسته با ارایه راهکارهایی هزینه های حمل و تشریفات گمرکی این دسته از مشتریان را کاهش داده تا کمکی بس ناچیز در جهت بالاتر بردن سطح علم و دانش هموطنان جویای علم داشته باشد.

حمل لوازم دانشجویان | فریت بار
تماس با هیرا