حمل حیوانات خانگی

حمل حیوانات خانگی زنده ، کالای صنعتی و کشاورزی به صورت هوایی توسط شرکت هیرا انجام می پذیرد و از ویژگیهای حمل هوایی برای حمل حیوانات زنده عمل به استاندارد های حمل می باشد که شرایط ایمن را برای حیوان و وسیله حمل کننده (هواپیما ) به وجود می آورد و باعث می شود کوچکترین آسیبی به حیوان وارد نشود.

حیوان زنده ( دام و طیور – شترمرغ – تخم مرغ نطفه دار – سگ و گربه ) را شامل میشود.

برای ارسال و حمل حیوانات خانگی با کارشناسان ما تماس بگیرید در اسرع وقت مدارک لازم و شرایط حمل و نرخ حمل به شما اعلام خواهد شد.

تماس با هیرا