تجهیزات صنعتی

تجهیزات صنعتی خود را برای ارسال به خارج به شرکت هیرا بسپارید.

شرکت هیرا دارای نماینده در آمریکا ، آلمان ، چین و سایر کشورها آمادگی تامین و حمل هوایی ، دریایی قطعات و تجهیزات نفت ،گاز ، پتروشیمی ، قطعات کارخانه ای و ذوب آهن ، کالاهای نمایشگاهی ، تجهیزات پروژه های نیروگاهی ، راه سازی و ساختمانی را دارد.

تجهیزات صنعتی |

لطفا با کارشناسان شرکت هیرا تماس بگیرید تا در اسرع وقت نرخ حمل اعلام و در صورت موافقت هماهنگی جهت دریافت بار از درب محل انجام و پس از حمل به ایران ترخیص و درب محل یا کارخانه محموله تحویل شما گردد.

تماس با هیرا