تجهیزات صنعتی

شرکت هیرا حمل هوایی قطعات و تجهیزات صنعتی مربوط به پروژه های نیروگاهی ، راه سازی ، ساختمانی ، و غیره را به عهده می گیرد.

تجهیزات صنعتی

تمامی مراحل تحویل از درب محل ، بسته بندی و ساخت جعبه چوبی و پالت در محل  با ابعاد و وزن بالا ، حمل  تا فرودگاه ، انجام تشریفات گمرکی و صدور بارنامه و حمل هوایی توسط شرکت هیرا انجام می شود.

در صورتی که تجهیزات شما یا قطعاتی برای تعمیر به خارج از کشور ارسال شده و یا در پایان پروژه نیاز به عودت محموله به ایران می باشدشرکت هیرا آمادگی حمل و برگشت کالا ، ترخیص و تحویل درب محل یا انبار را دارد.

تماس با هیرا