ارسال لباس

ارسال لباس به خارج از ایران توسط شرکت هیرا انجام می شود.

اشخاص و واردکنندگان البسه ، پوشاک – کیف وکفش – وسایل و پوشاک ورزشی میتوانند

جهت حمل از کلیه کشورهای اروپایی و چین به مقصد ایران به شرکت هیرا اطمینان کنند

ارسال لباس به خارج | هیرا | فریت بار | ارسال هوایی بار | ارسال هوایی لباس به خارج | فریت بار مسافری | فریت بار هوایی | حمل هوایی کالا

جهت هماهنگی و اعلام نرخ حمل و شرایط پذیرش و ترخیص محموله خود با کارشناسان ما تماس بگیرند تا در اسرع وقت شرایط حمل اعلام و در صورت توافق محموله از درب محل تحویل ، حمل و در گمرک امام خمینی و یا گمرکات بین المللی ایران تحویل و در صورت نیاز کالا ترخیص و درب محل یا انبار تحویل شما میگردد.

تماس با هیرا