ارزیابی در محل

با توجه به عدم حمل موارد ممنوعه در حمل هوایی و همچنین محدودیت بعضی از کالاها در خروج از کشور از نظرقوانین گمرک ایران کلیه کالاها نیاز به ارزیابی توسط گمرک را دارند.
عموما درکالاهای مسافری و به اصطلاح بار فریت این کالاهای ممنوعه بسیار دیده میشود.

شرکت هیرا این امکان را برای شما به وجود آورده که بار شما در محل مورد ارزیابی قرارگیرد و بعد از چک کردن بار و بسته بندی، لیست کالاهای هر بسته تهیه میشود (پکینگ لیست) تا از ورود ناخواسته هرگونه کالای غیرمجاز به بخش گمرک و ایکس ری جلوگیری کند .

از مزیت های ارزیابی در محل توسط افراد متخصص شرکت هیرا عدم اعمال جریمه از سوی گمرک و جلوگیری از باز شدن بی مورد بسته ها و برهم خوردن بسته بندی می باشد.
کالاهای غیر مجازشامل : عتیقه،سلاح و مواد منفجره و نظامی ، مواد مخدر و روانگردان (داروهای حاوی مخدر)کتب خطی و چاپ سنگی ، فرش و تابلو فرش وتابلو نقاشی قدیمی .

کالاهای ممنوعه در حمل هوایی : مایعات،باتری ، اسپری وافشانه ، کرم و لوازم آرایشی ، شامپو – صابون و نرم کننده ، آبلیمو – سرکه و ترشیجات ، مواد خورنده و اشتعال زا

ارزیابی در محل
تماس با هیرا